Tag Archives: TỶ SUẤT LỢI NHUẬN

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Cách tính tỷ suất lợi nhuận

Trong quá trình kinh doanh, dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ, họ đều rất quan tâm đến tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp. Bởi vì, tỷ suất lợi nhuận thể hiện mức độ hiệu quả đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có những biện pháp tính […]