Tag Archives: TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

1.Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kế toán 2.Mô tả công việc: Theo dõi chứng từ nội bộ thu – chi hàng ngày và lập báo cáo cho BGĐ Theo dõi và lập báo cáo công nợ phải thu – phải trả Theo dõi thu – chi ngân hàng Làm các công việc khác liên […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính văn thư Mô tả công việc: Tiếp nhận công văn, thư từ đến/đi/nội bộ. Tiếp nhận các hợp đồng, thỏa thuận và trình ký. Kiểm tra giấy tờ, tài liệu, thẩm quyền ký để đóng dấu vào các văn bản; vào sổ theo dõi đóng dấu, ghi […]

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư quản lý đất đai Mô tả công việc: Quản lý dữ liệu về đất đai của cá nhân, dự án đầu tư. Tổ chức thực hiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến đất đai như: đo đạc địa chính, lồng ghép quy hoạch, tách thửa, chuyển mục […]