Tag Archives: KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG

Danh sách khu công nghiệp tại huyện Bàu Bàng [cập nhật mới]

Vào năm 2013, huyện Bàu Bàng được thành lập với tổng diện tích 33.915,69 ha, trên cơ sở tách 1 phần diện tích từ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Huyện Bàu Bàng gồm có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 xã (Cây Trường II, Hưng Hòa, Lai […]