Tag Archives: KCN

Ban quản lý khu công nghiệp Bình Dương

Trong những năm gần đây, Bình Dương đã có sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc, khi GDP thứ 3 cả nước. Giai đoạn 2021-2025, Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Để kịp thời đón đầu làn sóng đầu tư mới, Bình Dương đang tăng cường hơn nữa quỹ đất cho […]