Tag Archives: KCN SÓNG THẦN

khu công nghiệp Sóng Thần

Khu công nghiệp Sóng Thần là một cụm khu công nghiệp gồm: KCN Sóng Thần 1, KCN Sóng Thần 2 và KCN Sóng Thần 3. Đây là khu công nghiệp quan trọng, đóng vai trò không nhỏ trong sự phát triển nền kinh tế công nghiệp tại Bình Dương. Trong những năm qua, khu công […]