Tag Archives: KCN DĨ AN

Danh sách khu công nghiệp tại thành phố Dĩ An [cập nhật mới]

Tính đến năm 2020, Thành phố Dĩ An là một trong số những địa phương sở hữu số lượng khu công nghiệp lớn đã có 8 KCN đi vào hoạt động. Nơi đây hội tụ nhiều ưu thế về vị trí, trung tâm kết nối của các KCN với trung tâm kinh tế Tp. Hồ Chí […]