Tag Archives: HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2022

Trong các giao dịch, để đảm bảo về tính pháp lý rõ ràng, minh bạch thì hai bên giao dịch phải luôn có giao kết bằng văn bản để tránh tranh chấp về sau. Đặc biệt là các trường hợp thuê nhà, bán nhà, đặt cọc đất, kinh doanh mua bán… đều phải được thể […]