Tag Archives: ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Vì sao phải sử dụng đất hợp lý?

Có thể, trong suy nghĩ của mọi người đất là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận. Nên người dân luôn ra sức khai phá canh tác liên tục, mà quên đến việc phảm chăm bón, nuôi dưỡng đất phát triển hơn. Người dân sử dụng đất với nhiều mục đích không phù hợp, gây […]