Tag Archives: BẢN ĐỒ TÂN UYÊN

Bản đồ hành chính thị xã Tân Uyên mới cập nhật

Trong những năm gần đây, Tân Uyên đẩy mạnh phát triển đô thị môt cách toàn diện, thu hút nhiều sự đầu tư công nghiệp. Bản đồ hành chính thị xã Tân Uyên mới cập nhật sẽ thể hiện sự đổi mới qua từng khu vực của bản đồ hành chính tỉnh Bình Dương. Vị […]