Tag Archives: BẢN ĐỒ BẾN CÁT

Bản đồ hành chính thị xã Bến Cát mới cập nhật

Trong những năm gần đây, Bến Cát đẩy mạnh phát triển đô thị môt cách toàn diện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với từng ngành nghề và ưu tiên cho nhóm công nghiệp – dịch vụ. Bản đồ hành chính thị xã Bến Cát mới cập nhật sẽ thể hiện sự đổi […]